اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمدجواد ارسطا

مدرس حوزه و استادیار دانشگاه تهران

mjarastaut.ac.ir


مهدی پورحسین

فقه و اصول ، الهیات و معارف اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

poorhosein.mahdigmail.com

سیف الله صرّامی

فقه، اصول، فلسفه اسلامی و تفسیر مدرس حوزه و دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

sarrami.sayfollahisca.ac.ir


کتاب ها:

1.         احکام حکومتی و مصلحت – تهران مرکز تحقیقات استراتژیک – 1380

2.         احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر – تهران مرکز تحقیقات استراتژیک – 1376

3.         حسبه یک نهاد حکومتی – قم دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب) – 1377

4.         جایگاه قرآن در استنباط احکام – قم دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب) 1378

5.         منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی – قم تبلیغات اسلامی (به سفارش دبیرخانه کنگره) – 1382

6.         حقوق مردم درحکومت – تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی – 1381

7.         مبانی آراء رجالی – قم مرکز تحقیقات دارالحدیث – 1383

8.         حق، حکم و تکلیف مجموعه گفتگوها (به کوشش) قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی – 1385

9.         مستند تحریر الوسیله – تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) – 1386 (در ضمن گروهی از نویسندگان

10.        مقایسه منابع و روش های فقه و حقوق؛ قم ، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 1391

ابراهیم عبدی پور

حقوق خصوصی ، حقوق قراردادها و تعهدات با تمرکز براعمال تجاری استاد تمام دانشگاه قم

drabdipouryahoo.com


الف) مشخصات فردی و تماس
دکتر ابراهیم عبدی پور فرد ، عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه دولتی قم
رتبه علمی : دانشیار پایه 26
تخصص : حقوق خصوصی ، حقوق قراردادها و تعهدات با تمرکز براعمال تجاری
آدرس محل کار : قم ، بلوار الغدیر ،دانشگاه قم ، دانشکده حقوق
تلفن محل کار : 02532103616
ایمیل:drabdipour@yahoo.com
ب)سوابق تحصیلی
1.دیپلم علوم تجربی (1360) ،دبیرستان دکتر شریعتی شهرستان کوهدشت
2.لیسانس حقوق (1369-1365) ، پردیس قم دانشگاه تهران
3.فوق لیسانس حقوق خصوصی (1373-1370) ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران
4.دکتری تخصصی حقوق خصوصی (1379-1373) ،دانشکده حقوق دانشگاه تهران
5.تحصیلات حوزوی (1360- تاکنون ) ، اتمام دروس سطح  و 6سال خارج فقه و اصول در محضر اساتید معظم و ادامه تحصیلات و مطالعات فقهی با پژوهش در منابع فقهی در موضوعات مختلف فقه معاملات و کسب قدرت استنباط در باب معاملات
 
 
ج- سوابق آموزشی(تدریس)
1.از سال1373 تا کنون تدریس در دانشگاه آزاداسلامی واحدهای قم ،تهران جنوب ونراق و علوم تحقیقات اراک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری
2.از سال 1375 تا کنون تدریس درپردیس قم و پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
3.از سال 1380 تا کنون تدریس دردانشگاه دولتی قم در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
4.از سال 1375 تا کنون تدریس متناوب در مرکز تخصصی قضا (سطح 3 و سطح 4 )
5.از سال 1380 تا 1392 تدریس در دوره های مختلف کارآموزان قضایی
د ) دروس تدریس شده :
اول- تدریس در حوزه حقوق تجارت و تجارت بین الملل
1.دوره حقوق تجارت کارشناسی حقوق (بیش از 40 ترم تحصیلی )
2.حقوق تجارت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (بیش از 28 ترم تحصیلی )
3.حقوق تجارت پیشرفته دکتری حقوق خصوصی
4.حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
5. حقوق تجارت بین الملل دکتری حقوق خصوصی
6.حقوق دریایی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
7.حقوق سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد تجارت بین الملل
8.حقوق رقابت کارشناسی ارشد تجارت بین الملل
9.حقوق رقابت و اسرار تجاری ، کارشناسی ارشد مالکیت فکری
10.پرداخت های بین المللی و تضمین های آن کارشناسی ارشد تجارت بین الملل
11.حقوق تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد IT (بیش از 10 ترم).
12.حقوق اسناد بازرگانی بین المللی ، دورۀ دکتری حقوق خصوصی.
13. حقوق بورس ، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل.
دوم : تدریس در حوزه حقوق مدنی و مدنی تطبیقی
14.حقوق مدنی3و 6 کارشناسی حقوق
15.حقوق مدنی تطبیقی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
16.حقوق مدنی تطبیقی دکتری حقوق خصوصی
17.حقوق مدنی 1و2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
18. .متون حقوقی به زبان انگلیسی کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد.
د)سوابق پژوهشی
1. پژوهشگر و مجری چند طرح پژوهشی وعضو شورای علمی گروه حقوق پژوهش

سیدعلی علوی قزوینی

مدرس حوزه و دانشیار دانشگاه تهران

saalaviut.ac.ir


ابوالقاسم علیدوست

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

salsabeal.ir/
alidoost1340yahoo.com


کتابها:

 1. «فقه و مصلحت» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸
 2. «هدایت تحصیلی طلاب و دانش پژوهان»، انتشارات دارالفکر، ۱۳۸۴
 3. «نظارت بر تحقیقی موسوم به (نقد فقهی قانون مجازات اسلامی، بخش دیات)
 4. «فقه و عرف» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۴
 5. «فقه و عقل» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۱
 6. «سلسبیل فی اصول التجزئة و الاعراب» نشر اسوه ۱۳۸۳
 7. «مغنی الادیب» انتشارات حوزه علمیه. ۱۳۷۰
 8. «جرعه‌ای از ادب قرآن: آموزش کاربردی ادبیات عرب»، بوستان کتاب، ۱۳۸۷
 9. «صراط: هدایت تحصیلی طلاب و دانش پژوهان»،انتشارات دارالفکر، ۱۳۸۴
 10. «مقدمه علمی بر کتاب «مقصدهای شریعت»» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۸۸
 11. «طراط اندیشه و عمل»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۹۵
 12. «فقه و حقوق و قراردادها (ادله عام قرآنی)» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۹۵
 13. «فقه و حقوق و قراردادها (ادله عام روایی)» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۹۵
 14. «مصادر فقه» جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۵
 15. «فقه مسائل نوپیدا»، اشراق حکمت، ۱۳۹۵

کاظم قاضی زاده

خارج فقه و اصول مدرس حوزه و استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

www.ghazizade.com
k.ghazizadehmodares.ac.ir


کتاب ها:

.1 اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی امام خمینی‌(ره)/ تهران/ مرکز تحقیقات استراتژیک/1377

 2.حکومت اسلامی و ولایت فقیه/ تهران/ انتشارات کنگره/ 1378.

3. حکومت و سیاست در قرآن/ تهران/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه/ 1384 .

4.جایگاه شورا در حکومت اسلامی/ تهران/ مؤسسه چاپ و نشر عروج/ 1384 .

5. حکومتنامه امام علی (گردآوری و تألیف 5جلد) / تهران/ انتشارات نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه/ 1382

6. مردم سالاری دینی (گردآوری و تألیف 3 جلد)/ تهران/ مؤسسه چاپ و نشر عروج/1385.

جلال الدین قیاسی

استادیار دانشگاه قم

jalalghiasi2001yahoo.com


زمینه­های تخصصی و مورد علاقه
فقه – اصول - حقوق جزا - جرم شناسی-روش تفسیر قانون
طرح­های تحقیقاتی اجرا ­شده یا در دست اجرا:
دو طرح ( حقوق جزای عمومی تطبیقی ) .

سوابق تدریس:تدریس در حوزه - تدریس در دانشگاه قم - دانشگاه آزاد اسلامی قم و رفسنجان- مرکز تخصصی قضاء-

دروس تدریس شده:
دروس کارشناسی: جزای عمومی 1،2،3 – جزای اختصاصی 1،2،3 –ادله اثبات دعوی - متون حقوقی به زبان انگلیسی - متون فقه -اصول فقه  از سال 1375 تا کنون .
دروس کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای : به مدت 10 سال دروس آیات الاحکام – جزای عمومی – جزای اختصاصی – جرم شناسی – روش شناسی.
دروس دکتری : جزای عمومی – جزای اختصاصی.
 

کتاب های تألیف شده: 6 جلد.
1) مبانی سیاست جنائی حکومت اسلامی.
2) حقوق جزای عمومی مطالعه تطبیقی ج 1( اسلام و حقوق موضوعه ).
3) تسبیب در قوانین کیفری.
4) قانون دیات و مقتضیات زمان.
5)روش تفسیر قوانین کیفری , قم , دفتر تبلیغات اسلامی , 1379
6 ) حقوق جزای عمومی مطالعه تطبیقی ج 2 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1388
 عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
1- مرکز مطالعات حقوق اسلامی
2- همکاری با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
3- همکاری با مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری
4- همکاری با مرکز تحقیقات قوه قضائیه

جوایزعلمی )دستاوردها و افتخارات)
1.      جایزه پژوهش برگزیده اولین دوره انتخاب پژوهشهای فرهنگی سال 1375 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی برای کتاب قانون دیات و مقتضیات زمان
2.      لوح تقدیر و جایزه دوم در نهمین دوره کتاب سال دانشجویی جهت تالیف کتاب مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی سال 1381
3.      لوح تقدیر و جایزه سوم در نهمین دوره کتاب سال دانشجویی جهت تالیف کتاب روش تفسیر قوانین کیفری سال 1375
4.      . جایزه چهارمین دوره کتاب سال حوزه جهت تالیف کتاب "مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی" ( اسلام و حقوق موضوعه)
5.      جایزه دوم پژوهش برتر حوزه دین جهت تالیف کتاب " مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی"
6.       جایزه کتاب سال حوزه علمیه قم در سال 1386 جهت تالیف کتاب " مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی" 

رضا مختاری

محقق و مدرس حوزه

rezatest.ir


الف) تالیف

 1. ۱. سیمای فرزانگان در زمینه اخلاق اسلامی و شرح حال عالمان شیعه که تا کنون 17بار چاپ شده است،چاپ اول،1366

رضا مختاری2. فهرست آثار خطی شیخ مفید در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،1371

 1. ۱. طرح تدوین کتابشتاسی بزر گ شیعه،13765
 2. ۲. گزیده سیمای فرزانگان که تاکنون 5 بار چاپ شده
 3. ۳. جمع پریشان در 2 جلد شامل حدود 100 مقاله علمی که بیشتر در مجلات پژوهشی چاپ شده
 4. ۴. الشهید الاول:حیاته و آثاره،شرح حال و معرفی آثار علمی شهید اول،محمد بن مکی،1383
 5. ۵. حج25:گزارشی از حج گزاری سال 1425 قمری (1383ش)،1384

ب)تلخیص

 1. ۱. اخلاق(2):الدر النضید مختصر منیه المرید،کتاب درسی برای پایه دوم حوزه علمیه، 1382
 2. ۲. مسجد شریف نبوی،شامل تاریخچه مسجد النبی از آغاز تا کنون،1379

ج)تصحیح متون

 1. ۱. منیه المرید فی ادب المفید و المستفید: از شهید ثانی در آداب تعلیم و تربیت این اثر در 1369 برگزیده سال شد برگزیده کتاب سال شد و تا کنون 6 بار در قم و بیرو ت چاپ شده است
 2. ۲. غایه المراد فی شرح نکت الرشاد:فقه استدلالی از شهید اول و شهید ثانی

در 4جلد (کتاب برگزیده سال 1373)

 1. ۱. میراث فقهی (1):غنا و موسیقی:تصحیح انتقادی 28 رساله فقهی عالمان موضوع،در 4 جلد (کتاب تشویقی سال 1377)
 2. ۲. رسائل شهید ثانی:کتاب برگزیده سال 1381 شامل حدود 40 رساله در زمینه فقه،کلام،اخلاق،تفسیر و رجال در 2 جلد
 3. ۳. میراث فقهی(2): رویت هلال: تصحیح انتقادی بیش از 30 رسال هو موضوع رویت هلال ماهدر 5 جلد

مهدی مهریزی

فقه و اصول ، فلسفه ، علوم حدیث استادیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

mehditest.ir۱- مسافرت در اسلام
۲- تقویم عبادی
۳- کتابشناسی اصول فقه شیعه
۴- آیینه داران خورشید
۵- مرزهای ارتباط با کفار (طرح پژوهشی)
۶- رساله‌های فقهی بلوغ دختران
۷- دو راهی‌های زندگی
۸- مدخل الی فلسفد الفقه
۹- حجاب
۱۰- زن
۱۱- آشنایی با متون حدیث و نهج البلاغه
۱۲- میراث حدیث شیعه
۱۳- القواعد الفقهید
۱۴- فقه پژوهی
۱۵- فمینیسم
۱۶- شناخت نامه علامه مجلسی

سیدجواد ورعی

مدرس حوزه و دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.varaei.com
s.j.varaeegmail.com


در سال 1342 به دنیا آمدم. به تشویق پدرم با علوم و معارف اسلامی آشنا شده و پس از دروس متوسطه در سال1361 رسما وارد حوزه علمیه شرق تهران شدم.همزمان در دانشکده الهیات دانشگاه تهران دوره کارشناسی الهیاتو معارف اسلامی را گذراندم . در سال 1365 برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه قم شدم . سطوح عالی را درمحضر حضرات آیات استادی ، اعتمادی ، ستوده ، طاهری خرم آبادی ، قد یری ، و محقق داماد گذراندم و در سال1369 وارد مقطع درس خارج شدم . خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آیات فاضل لنکرانی ، وحید خراسانی ، موسوی اردبیلی ، سید کاظم حائری و صانعی ، و بیش از همه به طور پیوسته شبیری زنجانی کسب فیض نمودم.در دروس تفسیر،فلسفه و عرفان اساتید معظم حضرات آیات جوادی آملی،حسن زاده آملی و انصاری شیرازی نیز شرکت کردم.در 15 سال اخیر برای فعالیت علمی و نحقیقی خود رشته فقه را با گرایش اجتماعی و سیاسی انتخاب نموده و در کنار تدریس سطوح عالی در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی به تحقیق و تالیف پرداختم. اینک بیشترین فعالیتم در زمینه تدریس ،تحقیق و تالیف متمرکز است.

  بعضی از مراکز فرهنگی و پژوهشی که در طی سال های گذشته با آنان همکاری داشته ام عبارتند از :  

  ۱. مجتمع شهید محلاتی - مرکز تحقیقات و بررسی ها - سال های ۱۳۶۹-۱۳۷۰

  ۲. بخش حوزه روزنامه جمهوری اسلامی

  ۳. مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

  ۴. فصلنامه حکومت اسلامی(سردبیر) - سال های ۱۳۸۲-۱۳۸۶

  ۵. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه- سال ۱۳۸۶ تا کنون

  ۶. مرکز تحقیقات حج و فصلنامه میقات حج- سال ۱۳۷۸ تا کنون

لیست تالیفات

حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان
پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی
مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
توضیح: درموارد زیر کتب به صورت کامل قرار ندارند بلکه مقدمه ی کتاب در آن وجود دارد.
امام خمینی و احیای تفکر اسلامی
مبانی دینی وسیاسی برائت از مشرکین
کوثر هدایت (نگاهی به شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س))
تنبیه الامه و تنزیه الملّه
حب جاه و مقام
شیخ انصاری و نجات عقل از مسلخ اخباریگری
 

 

مدیر اجرایی

سید محمد امام

مدیر داخلی نشریه فقه معاصر

magskeramat.info
09199797260