راهنمای نویسندگان

راهنماى تنظیم و ارسال مقالات

 

نویسنده عزیز لطفاً نکات زیر در تنظیم مقاله رعایت شود:

الف) مقالات ارسالى باید به ارائه یافته‏هاى جدید پژوهشى یا ارائه نظریات جدید در حل مسائل و توسعه علم بپردازد؛ به‏گونه‏اى که جامعة علمى آن را پژوهشى تلقى کند.

ب) شرایط مقاله ارسالی به دوفصلنامه «مطالعات فقه معاصر»

1- مقاله از 25 صفحه 300 کلمه‏اى تجاوز نکند.

2- مقاله در محیط word تایپ و همراه با فایل آن به دفتر مجله ارسال شود.

3- مقاله داراى چکیده فارسى، عربی و حتى‏الامکان انگلیسى و عربی (حداکثر در 150 کلمه) باشد.

4- واژگان کلیدى فارسى و حتى‏الامکان معادل انگیسى و عربی آنها ذکر شود.

5- رتبة علمى نویسنده، شمارة تماس و پست الکترونیک در پاورقى صفحه نخست مقاله درج شود.

6-درج لاتین اسامى و اصطلاحات مهجور در پاورقی، ضرورى است.

7- مقاله ‏ارسالى نباید در هیچ نشریة ‏داخلى یا خارجى چاپ ‏و یا هم‏زمان به سایر مجلات یا مجموعه‏ها فرستاده شده باشد.

ج) شیوه ارجاع به منابع

1- به جاى ذکر منابع در پاورقى یا پایان هر مقاله در پایان هر نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم، مرجع مورد نظر، در متن بدین صورت ذکر شود:

(نام خانوادگى نویسنده، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه)، مثال: (نراقى، 1325ق، ج1، ص25).

2- اگر از یک نویسنده، بیش از یک اثر استفاده شده، ذکر منبع بدین شکل صورت گیرد:

(نام خانوادگى، سال انتشار اثر اول، شمارة جلد، شمارة صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارة جلد، شمارة صفحه).

3- اگر به آیه‏اى از قرآن استناد شده است، بدین صورت آدرس داده شود: (نام سوره (شمارة سوره): شمارة‏آیه).

4- اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگى یک نفر را آورده و با ذکر واژه «و دیگران» به سایرمؤلفان اشاره شود.

5- فهرست ‏منابع در پایان مقاله ‏و در صفحه‏اى جداگانه و به ترتیب‏ حروف ‏الفبا (نام خانوادگى) به صورت زیر تنظیم گردد:

الف ـ برای کتاب

نام خانوادگى، نام (سال انتشار)، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ (در صورت تجدید چاپ).

ب ـ برای مقاله

نام خانوادگى، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه یا مجموعه، شماره نشریه یا مجموعه.

تذکر: در صورت تعدد آثار منتشر شده از یک مؤلف در سال واحد، جهت نمایاندن ترتیب انتشار، با حروف (الف)، (ب)، (ج) و... متمایز شوند.

6- موارد ارجاعی در پاورقی، ذکر شود.

د) مشخصات نویسنده

این مشخصات در برگه‏اى جداگانه به مقاله ضمیمه گردد:

نام و نام خانوادگى، رزومه (سابقة علمى)، سمت کنونى، آدرس محل اقامت، نشانى مرکز علمى، پست الکترونیکى، شماره تماس همراه، منزل و محل کار.

ﻫ) دیدگاههای ارائه شده در مقالات، لزوماً مورد تأیید مجله نمی‌باشد.

و) دوفصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است.