اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار دو فصلنامه
مطالعات فقه معاصر

تأسیس جمهوری اسلامی بر محور فقه شیعه افق‎های جدیدی را پیش روی این دانش کهن گشود. موضوعات و مسائل جدید اجتماعی، سیاسی و حکومتی، نیازمند تلاش مضاعف علمی بود تا گره‎های پیش‎رو گشوده شده و توانایی فقهِ اهل بیت7 در اداره مطلوب جامعه، و در مواجهه با مسائل پیچیده جهان معاصر نمایان گردد. حساسیّت و اهمیت این مقطع، با توجه به تحولات سریع زندگی در دنیای معاصر، اقتضائاتی دارد که بی‎توجهی به آن دانش فقه را به محاق خواهد برد.
 مؤسسه «مفتاح کرامت» در سال ۱۳۸۶ بنیان نهاده شد تا قدمی کوچک در این مسیر بردارد. پژوهش در فقه و دانش‎های مرتبط، برگزاری جلسات تخصصی فقهی برای طلاب و فضلای حوزه، ارتباط با مراکز علمی و نهادهای اساسی نظام و رفع نیازهای پژوهشی آنان، برگزاری نشست‎های تخصصی «موضوع شناسی فقهی» از جمله فعالیت های مؤسسه است. انتشار دو فصلنامه «مطالعات فقه معاصر» نیز با اهداف ذیل، در همین راستا قابل ارزیابی است.
۱. ارائه نتایج تحقیقاتِ جدید اساتید و محققان عرصه فقه.
۲. استفاده از تحقیقات علمی صاحب نظران رشته‎های مختلف علمی، برای شناساندن موضوعات تخصصی به پژوهشگران فقه (موضوع شناسی فقهی).  
۳. نشان دادن ظرفیت بالای دانش فقه در دوره جدید تاریخ فقه، که محور قانونگذاری و اداره جامعه است.
۴. انتشار نتیجه پژوهش‎ها در موضوعات میان رشته‎ای فقه با حقوق، اخلاق، روان شناسی، اقتصاد و ... .
۵. تغذیه علمی طلاب و دانشجویان فقه و رشته‎های مرتبط در مقطع تحصیلات تکمیلی.
۶. ارائه راه حل‎هایی برای گشودن گره‎ها در زمینه‎های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی جامعه اسلامی و یاریِ مسئولان کشور در عرصه قانون‎گذاری و برنامه‎ریزی.