قاعدة نفی ظلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

قاعده نفی ظلم، موضوع یک نشست علمی در مؤسسه «مفتاح کرامت» است که توسط استاد صرامی، مطرح و از سوی استاد علی اکبریان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست به دلیل باور ارائه‌کننده بحث به متفاوت بودن «عدالت» و «نفی ظلم» در مقام استنباط، به جای سخن از قاعده عدالت، از قاعده نفی ظلم سخن گفته شده و این نتیجه به دست آمده که اولاً: نمی‌توان بر اساس تشخیص عقلایی، حکم شرعی را استنباط و اثبات کرد و ثانیاً: در قاعده فقهی نفی ظلم، تشخیص عقلایی ظلم نسبت به اصل یک حکم، اعتباری ندارد؛ ولی نسبت به اطلاق یا عموم آن معتبر است. پس تشخیص عقلایی از ظلم می‎تواند اطلاق یا عموم دلیل یک حکم را در شرایط خاصی، از اعتبار بیندازد.

 

کلیدواژه‌ها