تطّور فقه فتوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و مدرّس حوزه علمیه قم.

چکیده

فقه فتوایی مثل فقه استدلالی، تطوراتی داشته است. تطور از جهت بسط فروع، از جهت تبویب فقه، از جهت زبان بیان فقه، از جهت کاربرد اصطلاحات جدید و از جهت رساله‎نویسی، نمونه‎هایی از تطورات فقه فتوایی است. بر این اساس، تحوّل در رساله‎نویسی از نظر سبک و محتوا متناسب با نیاز و شرایط زمانه، نیز ضرورتی است که در این نوشتار بدان پرداخته شده است. این بحث، ابتدا در نشستی علمی ارائه شده است.کلیدواژه‌ها