قاعده «نفی سبیل» مفاد و ادلّه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

از مراجع عظام تقلید

چکیده

قاعده فقهی «نفی سبیل» در مباحث مختلف فقهی مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. «عدم جواز انتقال قرآن» و «عدم جواز انتقال عبد مسلمان» به کافر، نمونه‎هایی از این احکام فقهی است. در این مقاله ضمن طرح، نقد و بررسی دیدگاه‎های مشهور فقهی، معنا و مفهوم مستند قرآنیِ این قاعده؛ یعنی آیه (لَن یجعَلَ اللهُ لِلکافِرِینَ عَلَی المُؤمِنِینَ سَبِیلاً) و واژگان «کافر» و «مؤمن»، مورد بحث قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که سلطه فرد یا افرادی که از روی علم و عمد کفر می‎ورزند، بر مسلمانان نفی شده است. ازاین‎رو، انتقال قرآن به کافرانی که غالباً از روی ناآگاهی و بی‎خبری به معارف اسلامی کفر می‎ورزند، مجاز است.کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 4
مهر 1396
صفحه 7-22
  • تاریخ دریافت: 10 بهمن 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1397
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 02 اردیبهشت 1397