نگاه و نقدی بر«بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

2 عضو هیئت علمی دانشکده فلسفه دانشگاه تهران.

3 دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران.

4 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

5 دانش آموخته حوزه و دکترای حقوق بین الملل.

6 پژوهشگر حوزوی و دانش آموخته حقوق عمومی.

چکیده

نقد کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» نوشته حجت الاسلام سید جواد ورعی، با حضور اساتید محترم حوزه و دانشگاه آقایان: دکتر سیدمحمدرضا بهشتی، دکتر محمدحسن ضیایی‎فر، دکتر رضا اسلامی، دکتر محمدحسین مظفری و دکتر مصطفی میراحمدی در محل «کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران» برگزار شد. در گزارش مشروح ذیل، توضیحات نویسنده کتاب از مراحل نگارش اثر و مشروح نظرات اساتید ناقد پیرامون جنبه‎های مختلف موضوع «نافرمانی مدنی» را ملاحظه می‎کنید. اساتید ناقد، افزون بر بیان «امتیازات و دستآورهای مثبت اثر فقهی فوق» و یادآوری «ایرادهای شکلی و محتوایی آن» بر «لزوم پژوهش در موضوع نافرمانی مدنی توسط صاحب‎نظران رشته‎های گوناگون» با توجه به میان‎رشته‎ای بودن موضوع، تأکید داشتند. از دیدگاه ناقدان، «گشوده شدن باب بحث پیرامون مسائل و موضوعات اجتماعی و سیاسی جدید»، «پرداختن به موضوع مورد نیاز زمانه» و «پیگیری مجدانه زوایای مختلف موضوع» از
 جمله امتیازات اثر و «نپرداختن به مبانی مسأله مثل نتیجه‎گرا یا تکلیف‎گرا بودن»، «عدم تناسب میان فصول کتاب از نظر حجم»، «پرداختن به موضوعی مثل رابطه جرم و گناه در میانة بحث و در انتظار گذاشتن خواننده برای رسیدن به نتیجه» و «عدم شفافیت مستثنیات نافرمانی که به سوء استفاده منجر می‎شود» از جمله نقدهای وارده بر کتاب است.

کلیدواژه‌ها