دولت اسلامی و پیشگیری از طلاقِ ناشی از ناتوانی پرداخت نفقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

چکیده

در این مقاله، ابتدا به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و متقابلاً ناگوار بودن طلاق در فرهنگ اسلامی پرداخته و از نفقه به عنوان حق زن و تکلیف مرد در زندگی از دیدگاه فقهی و حقوقی سخن گفته شده است. همچنین با اشاره به قوانین و مقرراتی که در جهت تحکیم و استواری خانواده، وضع شده، وظیفه دولت اسلامی در این زمینه، ترسیم و راهکارهایی به منظور تأمین معیشت خانواده‌هایی که در معرض خطر از هم پاشیدگی هستند، پیشنهاد شده است. بر این اساس، دولت اسلامی، وظیفه دارد در عرصه سیاست‎گذاری، قانون‎گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا، از بروز طلاق‌هایی که ریشة اقتصادی مثل ناتوانی زوج از پرداخت نفقه دارد، جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 3
خرداد 1396
صفحه 95-122
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1396