تأملی در حکم اقدامات جهادی مخاطره‎آمیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم

چکیده

زندگی انسان پیوسته در معرض خطر قرار دارد؛ گاه اقدامات دیگران، خطری را متوجه جان ما می‎کند و گاه اقدامات خودمان، چنین پیآمدی برای‎مان دارد. در صورت دوم، وظیفة حفظ نفس، ما را از چنین رفتارهایی بازمی‎دارد، ولی آیا در مواردی که این کار دارای توجیه عقلانی است از قبیل اقدامات امدادگران برای اطفای حریق و نجات دیگران، باز هم حرمت شرعی وجود دارد؟ همچنین خطرپذیری در برابر دشمن و به‎منظور نابودکردن وی مشمول ادله حرمت است؟
پاسخ به این‎گونه سؤالات نیاز به بررسی ادله نقلی و عقلی حکم «قتل نفس» دارد و پس از آن باید بررسی نمود که آیا در فرض حرمت، ملاک مهم‎تری برای تجویز وجود دارد؟
این مقاله، نشان داده است که اقدام به قتل نفس در چه مواردی دارای توجیه اخلاقی و شرعی است و در چه مواردی موجه‎شمردن آن با دشواری، مواجه است.

کلیدواژه‌ها