قلمرو تعزیر و اختیارات حکومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ازمراجع معظم تقلید در حوزه علمیه قم و دبیر شورای نگهبان در زمان رهبری امام خمینی (ره)

چکیده

در این مقاله، دیدگاه‌های مختلف در موضوع تعزیر گنهکاران و اختیارات حاکم اسلامی بررسی می‌شود. برخی از فقیهان، تعزیر هر گنهکاری را روا و از اختیارات حاکم اسلامی می‌دانند؛ هر چند در شریعت اسلامی برای آن گناه از اجرای حدّ یا تعزیر سخنی به میان نیامده باشد، برخی تنها تعزیر گناهان کبیره را مجاز می‌شمارند و برخی دیگر تعزیر گناهانی که موجب ایذاء مردم شده را صحیح می‌دانند. در این مقاله، دیدگاه‌های فوق، نقد و بررسی شده و تعزیر گناهانی مجاز شمرده شده که موجبِ «اختلال در نظام عام اجتماعی»، «تهدیدِ امنیت اجتماعی» یا «هتک محرمات الهی و جرأت‌یافتن مردم بر ارتکاب گناه» گردد. در پایان، این نتیجه حاصل می‌شود که تعزیر در مورد گناهانی که چنین پیامدی ندارند یا جواز تعزیر در آنها مورد تردید است، مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها