انکار «ضـروری دین» و رابطة آن با «ارتداد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

از مراجع معظم تقلید در حوزه علمیه قم

چکیده

در این مقاله، دو نظریة معروف فقهی مبنی بر اینکه «انکار ضروری دین، موجب کفر و ارتداد است» و «انکار ضروری در صورتی که به تکذیب پیامبر منتهی شود، موجب کفر و ارتداد است»، مورد تجزیه و تحلیل فقهی قرار گرفته و با بررسی موشکافانه روایات مختلف و متعارض، همچنین وجود اجماع و عدم آن، به این نتیجه رسیده است که انکار ضروری به خودی خود، موجب کفر و ارتداد نیست؛ هر چند امارة بر کفر و ارتداد است. در نتیجه، اگر نسبت به شخصی که ضروری دین را انکار می­کند، یقین پیدا شد که به توحید و نبوّت ایمان دارد و پیامبر9 را تصدیق می­کند، ولی در موردی خاص، امر بر وی مشتبه شده و ضروری دین را انکار می­نماید، محکوم به کفر و ارتداد نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها