مسئولیت دولت اسلامی در موضوع حجاب با دو رویکرد فقهی (در یک نشست علمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و محقق حوزه علمیه قم

2 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

موضوع این مقاله، «مقاصد و اغراض اجتماعی حجاب شرعی» است و عمده بحث درباره «موضوع» این مسئله است؛ از این جهت که شناخت «موضوع» و ویژگی‌های آن و نسبتی که با ابعاد مختلف زندگی انسان برقرار می‌کند، تأثیر جدی در حکم دارد. بدیهی است امری که کارکرد مفید و تأثیر مثبت دارد، با چیزی که نقش مخرّب داشته، موجب آسیب و زیان در زندگی انسان باشد، به‌لحاظ حکم با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ازاین‌رو، براساس تجربیات بالینی و مشاهدات بیرونی از جامعه، دستاوردهای مختلفی به دست می‎آید که می‌تواند به شناخت بهتر «موضوع» و تشخیص ابعاد شرعی آن و در نتیجه، کشف حکم کمک کند.
در این نوشتار تلاش شده تبیین گردد که حجاب بیش از آنکه حکم شرع باشد، یک حکم عقلی است و اینکه حجاب در چه بستری جریان پیدا می‌کند و چه اقتضائاتی دارد و در نهایت رعایت نشدن آن ممکن است چه مشکلات، هزینه‌ها و خساراتی‌ را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها