سخن سردبیر

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 5-6

سید جواد ورعی


اذن پدر در ازدواج دختر باکره

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 7-28

عبدالله جوادی آملی؛ محمدکاظم تقوی


قاعده «نفی سبیل» مفاد و ادلّه

دوره 2، شماره 4، مهر 1396، صفحه 7-22

یوسف صانعی


انکار «ضـروری دین» و رابطة آن با «ارتداد»

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 9-30

سیدموسی شبیری زنجانی


قلمرو تعزیر و اختیارات حکومت

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 9-20

لطف الله صافی گلپایگانی


کرامت انسانی مبنای حقوق اساسی

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 9-34

مهدی پورحسین


اسلام و کفر در فقه

دوره 2، شماره 4، مهر 1396، صفحه 23-40

محمدرضا غفوریان


تأملی در حکم اقدامات جهادی مخاطره‎آمیز

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 29-46

محمد سروش محلاتی


اقتضائات دوران فقه حکومتی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 31-50

اکبر هاشمی رفسنجانی


قانون اساسی، مجرای اعمال ولایت و چارچوب اختیارات

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 35-82

سید ضیا مرتضوی


تطّور فقه فتوایی

دوره 2، شماره 4، مهر 1396، صفحه 41-56

رضا مختاری


فقه و روانشناسی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 47-64


فقیهان و برخی دیدگاهها در علوم عقلی

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 53-78

محمدرضا غفوریان


بررسی دلایل عقلی امر به معروف و نهی از منکر

دوره 3، شماره 5، فروردین 1397، صفحه 73-97

عبدالحسین رضایی راد


مفهوم شناسی استخفاف و اضاعه نماز و تهاون نسبت به آن

دوره 2، شماره 4، مهر 1396، صفحه 57-76

سیدمحمود طیب حسینی؛ مریم جولایی


بررسی فقهی «تقاصّ» در سبّ

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 69-100

ابوالقاسم علیدوست؛ سیدمحمدحسین متولی امامی


مقاصد کیفری شریعت

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 79-104

سیدمحمدعلی احمدی ابهری


ولایت‌فقیه و انتخاب مردم

دوره 5، 8 (پاییز و زمستان 98) و 9 (بهار و تابستان 99)، شهریور 1399، صفحه 83-104

کاظم قاضی زاده


پویایی فقه از دیدگاه امام‌موسی صدر

دوره 3، شماره 5، فروردین 1397، صفحه 99-120

مهدی پورحسین


خروج بر دولت اسلامی؛ موجب کفر یا فسق؟

دوره 2، شماره 4، مهر 1396، صفحه 77-98

جواد حسینی