کلیدواژه‌ها = اجتهاد
مقاصد کیفری شریعت

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 79-104

سیدمحمدعلی احمدی ابهری


اقتضائات دوران فقه حکومتی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 31-50

اکبر هاشمی رفسنجانی