سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

مطالعات فقه معاصر

 

نام:.................................................................................................................................................................

نام خانوادگی: ............................................................................................................................................

مؤسسه: ......................................................................................................................................................

 

تعداد از هر شماره: ..............................از شماره:...............................مدت:.......................................

نشانی: .........................................................................................................................................................

...............................................................................................تلفن:...............................................................

درج این مورد نیز موجب سپاسگزاری است:..................................................................................

تحصیلات:.............................................................شغل:............................................سن:.....................

 

 

$

 

نکات لازم:

                 {   مبلغ اشتراک برای یک سال (دو شماره) 120000ریال می‌باشد.

                 {   هزینة ارسال بر عهدة مجله می‌باشد.

                 {   مبلغ اشتراک به حساب جاری 0107120851008 نزد بانک صادرات به نام مؤسسه مفتاح کرامت واریز شود.

                 {   مشترکین گرامی در صورت تغییر آدرس، نشانی جدید را  سریعاً به دفتر مجله اطلاع دهند.

                 {   اصل فیش بانکی به همراه برگه تقاضای اشتراک به نشانی قم، خیابان صفائیه، کوچه 15، بعد از چهار راه اول، پلاک11، مؤسسه مفتاح کرامت.