اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سیدجواد ورعی

مدرس حوزه و دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

www.varaei.com
s.j.varaeegmail.com


در سال 1342 به دنیا آمدم. به تشویق پدرم با علوم و معارف اسلامی آشنا شده و پس از دروس متوسطه در سال1361 رسما وارد حوزه علمیه شرق تهران شدم.همزمان در دانشکده الهیات دانشگاه تهران دوره کارشناسی الهیاتو معارف اسلامی را گذراندم . در سال 1365 برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه قم شدم . سطوح عالی را درمحضر حضرات آیات استادی ، اعتمادی ، ستوده ، طاهری خرم آبادی ، قد یری ، و محقق داماد گذراندم و در سال1369 وارد مقطع درس خارج شدم . خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آیات فاضل لنکرانی ، وحید خراسانی ، موسوی اردبیلی ، سید کاظم حائری و صانعی ، و بیش از همه به طور پیوسته شبیری زنجانی کسب فیض نمودم.در دروس تفسیر،فلسفه و عرفان اساتید معظم حضرات آیات جوادی آملی،حسن زاده آملی و انصاری شیرازی نیز شرکت کردم.در 15 سال اخیر برای فعالیت علمی و نحقیقی خود رشته فقه را با گرایش اجتماعی و سیاسی انتخاب نموده و در کنار تدریس سطوح عالی در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی به تحقیق و تالیف پرداختم. اینک بیشترین فعالیتم در زمینه تدریس ،تحقیق و تالیف متمرکز است.

  بعضی از مراکز فرهنگی و پژوهشی که در طی سال های گذشته با آنان همکاری داشته ام عبارتند از :  

  ۱. مجتمع شهید محلاتی - مرکز تحقیقات و بررسی ها - سال های ۱۳۶۹-۱۳۷۰

  ۲. بخش حوزه روزنامه جمهوری اسلامی

  ۳. مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

  ۴. فصلنامه حکومت اسلامی(سردبیر) - سال های ۱۳۸۲-۱۳۸۶

  ۵. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه- سال ۱۳۸۶ تا کنون

  ۶. مرکز تحقیقات حج و فصلنامه میقات حج- سال ۱۳۷۸ تا کنون

لیست تالیفات

حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان
پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی
مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
توضیح: درموارد زیر کتب به صورت کامل قرار ندارند بلکه مقدمه ی کتاب در آن وجود دارد.
امام خمینی و احیای تفکر اسلامی
مبانی دینی وسیاسی برائت از مشرکین
کوثر هدایت (نگاهی به شخصیت حضرت فاطمه زهرا(س))
تنبیه الامه و تنزیه الملّه
حب جاه و مقام
شیخ انصاری و نجات عقل از مسلخ اخباریگری