اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

رضا مختاری

محقق و مدرس حوزه

rezatest.ir


الف) تالیف

 1. ۱. سیمای فرزانگان در زمینه اخلاق اسلامی و شرح حال عالمان شیعه که تا کنون 17بار چاپ شده است،چاپ اول،1366

رضا مختاری2. فهرست آثار خطی شیخ مفید در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،1371

 1. ۱. طرح تدوین کتابشتاسی بزر گ شیعه،13765
 2. ۲. گزیده سیمای فرزانگان که تاکنون 5 بار چاپ شده
 3. ۳. جمع پریشان در 2 جلد شامل حدود 100 مقاله علمی که بیشتر در مجلات پژوهشی چاپ شده
 4. ۴. الشهید الاول:حیاته و آثاره،شرح حال و معرفی آثار علمی شهید اول،محمد بن مکی،1383
 5. ۵. حج25:گزارشی از حج گزاری سال 1425 قمری (1383ش)،1384

ب)تلخیص

 1. ۱. اخلاق(2):الدر النضید مختصر منیه المرید،کتاب درسی برای پایه دوم حوزه علمیه، 1382
 2. ۲. مسجد شریف نبوی،شامل تاریخچه مسجد النبی از آغاز تا کنون،1379

ج)تصحیح متون

 1. ۱. منیه المرید فی ادب المفید و المستفید: از شهید ثانی در آداب تعلیم و تربیت این اثر در 1369 برگزیده سال شد برگزیده کتاب سال شد و تا کنون 6 بار در قم و بیرو ت چاپ شده است
 2. ۲. غایه المراد فی شرح نکت الرشاد:فقه استدلالی از شهید اول و شهید ثانی

در 4جلد (کتاب برگزیده سال 1373)

 1. ۱. میراث فقهی (1):غنا و موسیقی:تصحیح انتقادی 28 رساله فقهی عالمان موضوع،در 4 جلد (کتاب تشویقی سال 1377)
 2. ۲. رسائل شهید ثانی:کتاب برگزیده سال 1381 شامل حدود 40 رساله در زمینه فقه،کلام،اخلاق،تفسیر و رجال در 2 جلد
 3. ۳. میراث فقهی(2): رویت هلال: تصحیح انتقادی بیش از 30 رسال هو موضوع رویت هلال ماهدر 5 جلد