اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

جلال الدین قیاسی

استادیار دانشگاه قم

jalalghiasi2001yahoo.com


زمینه­های تخصصی و مورد علاقه
فقه – اصول - حقوق جزا - جرم شناسی-روش تفسیر قانون
طرح­های تحقیقاتی اجرا ­شده یا در دست اجرا:
دو طرح ( حقوق جزای عمومی تطبیقی ) .

سوابق تدریس:تدریس در حوزه - تدریس در دانشگاه قم - دانشگاه آزاد اسلامی قم و رفسنجان- مرکز تخصصی قضاء-

دروس تدریس شده:
دروس کارشناسی: جزای عمومی 1،2،3 – جزای اختصاصی 1،2،3 –ادله اثبات دعوی - متون حقوقی به زبان انگلیسی - متون فقه -اصول فقه  از سال 1375 تا کنون .
دروس کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای : به مدت 10 سال دروس آیات الاحکام – جزای عمومی – جزای اختصاصی – جرم شناسی – روش شناسی.
دروس دکتری : جزای عمومی – جزای اختصاصی.
 

کتاب های تألیف شده: 6 جلد.
1) مبانی سیاست جنائی حکومت اسلامی.
2) حقوق جزای عمومی مطالعه تطبیقی ج 1( اسلام و حقوق موضوعه ).
3) تسبیب در قوانین کیفری.
4) قانون دیات و مقتضیات زمان.
5)روش تفسیر قوانین کیفری , قم , دفتر تبلیغات اسلامی , 1379
6 ) حقوق جزای عمومی مطالعه تطبیقی ج 2 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1388
 عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
1- مرکز مطالعات حقوق اسلامی
2- همکاری با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
3- همکاری با مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری
4- همکاری با مرکز تحقیقات قوه قضائیه

جوایزعلمی )دستاوردها و افتخارات)
1.      جایزه پژوهش برگزیده اولین دوره انتخاب پژوهشهای فرهنگی سال 1375 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی برای کتاب قانون دیات و مقتضیات زمان
2.      لوح تقدیر و جایزه دوم در نهمین دوره کتاب سال دانشجویی جهت تالیف کتاب مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی سال 1381
3.      لوح تقدیر و جایزه سوم در نهمین دوره کتاب سال دانشجویی جهت تالیف کتاب روش تفسیر قوانین کیفری سال 1375
4.      . جایزه چهارمین دوره کتاب سال حوزه جهت تالیف کتاب "مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی" ( اسلام و حقوق موضوعه)
5.      جایزه دوم پژوهش برتر حوزه دین جهت تالیف کتاب " مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی"
6.       جایزه کتاب سال حوزه علمیه قم در سال 1386 جهت تالیف کتاب " مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی"