اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم عبدی پور

حقوق خصوصی ، حقوق قراردادها و تعهدات با تمرکز براعمال تجاری استاد تمام دانشگاه قم

drabdipouryahoo.com


الف) مشخصات فردی و تماس
دکتر ابراهیم عبدی پور فرد ، عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه دولتی قم
رتبه علمی : دانشیار پایه 26
تخصص : حقوق خصوصی ، حقوق قراردادها و تعهدات با تمرکز براعمال تجاری
آدرس محل کار : قم ، بلوار الغدیر ،دانشگاه قم ، دانشکده حقوق
تلفن محل کار : 02532103616
ایمیل:drabdipour@yahoo.com
ب)سوابق تحصیلی
1.دیپلم علوم تجربی (1360) ،دبیرستان دکتر شریعتی شهرستان کوهدشت
2.لیسانس حقوق (1369-1365) ، پردیس قم دانشگاه تهران
3.فوق لیسانس حقوق خصوصی (1373-1370) ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران
4.دکتری تخصصی حقوق خصوصی (1379-1373) ،دانشکده حقوق دانشگاه تهران
5.تحصیلات حوزوی (1360- تاکنون ) ، اتمام دروس سطح  و 6سال خارج فقه و اصول در محضر اساتید معظم و ادامه تحصیلات و مطالعات فقهی با پژوهش در منابع فقهی در موضوعات مختلف فقه معاملات و کسب قدرت استنباط در باب معاملات
 
 
ج- سوابق آموزشی(تدریس)
1.از سال1373 تا کنون تدریس در دانشگاه آزاداسلامی واحدهای قم ،تهران جنوب ونراق و علوم تحقیقات اراک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری
2.از سال 1375 تا کنون تدریس درپردیس قم و پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
3.از سال 1380 تا کنون تدریس دردانشگاه دولتی قم در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
4.از سال 1375 تا کنون تدریس متناوب در مرکز تخصصی قضا (سطح 3 و سطح 4 )
5.از سال 1380 تا 1392 تدریس در دوره های مختلف کارآموزان قضایی
د ) دروس تدریس شده :
اول- تدریس در حوزه حقوق تجارت و تجارت بین الملل
1.دوره حقوق تجارت کارشناسی حقوق (بیش از 40 ترم تحصیلی )
2.حقوق تجارت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (بیش از 28 ترم تحصیلی )
3.حقوق تجارت پیشرفته دکتری حقوق خصوصی
4.حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
5. حقوق تجارت بین الملل دکتری حقوق خصوصی
6.حقوق دریایی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
7.حقوق سرمایه گذاری خارجی کارشناسی ارشد تجارت بین الملل
8.حقوق رقابت کارشناسی ارشد تجارت بین الملل
9.حقوق رقابت و اسرار تجاری ، کارشناسی ارشد مالکیت فکری
10.پرداخت های بین المللی و تضمین های آن کارشناسی ارشد تجارت بین الملل
11.حقوق تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد IT (بیش از 10 ترم).
12.حقوق اسناد بازرگانی بین المللی ، دورۀ دکتری حقوق خصوصی.
13. حقوق بورس ، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل.
دوم : تدریس در حوزه حقوق مدنی و مدنی تطبیقی
14.حقوق مدنی3و 6 کارشناسی حقوق
15.حقوق مدنی تطبیقی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
16.حقوق مدنی تطبیقی دکتری حقوق خصوصی
17.حقوق مدنی 1و2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
18. .متون حقوقی به زبان انگلیسی کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد.
د)سوابق پژوهشی
1. پژوهشگر و مجری چند طرح پژوهشی وعضو شورای علمی گروه حقوق پژوهش