تعداد مقالات: 34
1. اذن پدر در ازدواج دختر باکره

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-28

عبدالله جوادی آملی؛ محمدکاظم تقوی


2. قاعده «نفی سبیل» مفاد و ادلّه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-22

یوسف صانعی


3. انکار «ضـروری دین» و رابطة آن با «ارتداد»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-30

سیدموسی شبیری زنجانی


4. قلمرو تعزیر و اختیارات حکومت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-20

لطف الله صافی گلپایگانی


5. بررسی دلایل عقلی امر به معروف و نهی از منکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1398

عبدالحسین رضایی راد


6. ثبوت ضمان در اعمال زیانبار کارکنان و مسؤولیت دولت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-52

سیدضیاء مرتضوی


7. اسلام و کفر در فقه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-40

محمدرضا غفوریان


8. تأملی در حکم اقدامات جهادی مخاطره‎آمیز

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-46

محمد سروش محلاتی


9. اقتضائات دوران فقه حکومتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-50

اکبر هاشمی رفسنجانی


10. کفایت انشای نوشتاری در عقود و ایقاعات، ازجمله ازدواج و طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

سید ضیاء مرتضوی


11. تطّور فقه فتوایی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-56

رضا مختاری


12. فقه و روانشناسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-64


13. تهذیب اجتهاد(ضرورت نگاه تقلیل‌گرایانه به استنباطهای فقهی)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-68

محمد سروش محلاتی


14. فقیهان و برخی دیدگاهها در علوم عقلی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-78

محمدرضا غفوریان


15. بررسی دلیلیت و اعتبار کارشناسی در آیین دادرسی اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

حسین حیدری؛ سیامک بهارلویی؛ هرمز اسدی کوهباد


16. مفهوم شناسی استخفاف و اضاعه نماز و تهاون نسبت به آن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-76

سیدمحمود طیب حسینی؛ مریم جولایی


18. بررسی فقهی «تقاصّ» در سبّ

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 69-100

ابوالقاسم علیدوست؛ سیدمحمدحسین متولی امامی


19. مقاصد کیفری شریعت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-104

سیدمحمدعلی احمدی ابهری


20. خروج بر دولت اسلامی؛ موجب کفر یا فسق؟

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-98

جواد حسینی


21. دولت اسلامی و پیشگیری از طلاقِ ناشی از ناتوانی پرداخت نفقه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-122

سیدجواد ورعی


22. حکم فقهی نگاه زن به بدن مرد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-128

سیدضیاء مرتضوی


23. پژوهشی فقهی در حلیت ذبائح اهل کتاب با تأکید بر آیات قرآن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-124

سیدرضی قادری