کلیدواژه‌ها = مقاصد کیفری
تعداد مقالات: 1
1. مقاصد کیفری شریعت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-104

سیدمحمدعلی احمدی ابهری