کلیدواژه‌ها = وجه التزام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد اقتصادی فقهی جریمه دیرکرد در نظام بانکی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-71

محمدرضا یوسفی